FOTO: Lavoslav Ružička, gorjanske ljelje, Sokolac i kninske rijeke na Veleučilištu u Šibeniku

Danas su, na poziv Veleučilišta u Šibeniku, Mirna, Mirjana i Andrijana održale predavanje studentima druge godine smjera turistički menadžment, u okviru kolegija „Menadžment turističkih poduzeća“. Predavanje „Kako razviti održivu atrakciju?“ je održano kroz tri interaktivna modula. Studenti su formirani u timove te su na temelju zadanih baštinskih tema trebali osmisliti priču, prostor i model upravljanja. Teme koje su obrađivali su bile raznolike kao i baština, a obuhvaćale su ophod gorjanskih ljelja u Gorjanima (nematerijalna kulturna baština), Lavoslava Ružičku (poznata ličnost), kninske rijeke (prirodna baština) i Stari grad Sokolac u Brinjama (nepokretna kulturna baština).

Predavanje je održano u sklopu sad već tradicionalnog Tjedna karijera na Veleučilištu u Šibeniku, s kojim tvrtka Republic ima potpisan Sporazum o suradnji. Svrha predavanja je bila studentima približiti čim se bavi tvrtka, ali i dočarati dinamičan i inspirativan svijet (interpretacije) baštine.

Sudeći prema uloženom trudu i odličnoj povratnoj informaciji o kvaliteti predavanja, Republic će rado se odazvati i na buduća događanja Veleučilišta u Šibeniku.