Uspješno završena edukacija o valorizaciji i upravljanju kulturnom baštinom grada Knina

Jučer smo u Kninu održali edukaciju i panel raspravu o valorizaciji kulturnih dobara „2KD KULTURNA DOBRA ZA KORAK DALJE“.

 

Edukacija je bila namijenjena svim zainteresiranim građanima grada Knina s ciljem poticanja stvaranja šire participativne mreže u valorizaciji kulturnih dobara i davanja uvida u različite upravljačke modele fortifikacijskom baštinom.

Prezentacijski dio vodila je mag. Politologije i savjetnica gđa. Mirna Vulin, uz gostovanje gđe Sandre Barešin, kustostice Muzeja betinske drvene brodogradnje koja je ukazala na važnost uključenja lokalne zajednice u događanja koja se provode pod vodstvom muzeja.

U sklopu edukacije održana je i panel rasprava „Čarobni štapić za upravljanje kulturnom baštinom?“ sa stručnjacima bogatog iskustva u upravljanju baštinom kao što su:

 

  • gđ Gorana Barišić-Bačelić iz JU Tvrđava kulture Šibenik;
  • Igor Čulig, ravnatelj javne ustanove Muzeji grada Karlovca;
  • Jakov Vetma, načelnik općine Klis i upravitelj tvrđavom Klis;
  • Ante Šimić, ravnatelj Kninskog muzeja.

Panelisti su podijelili svoja iskustva upravljanja kulturnom baštinom kroz primjere i situacije s kojima su se suočili. Gđa. Barišić-Bačelić opisala je put koji je Javna ustanova Tvrđava kulture prošla kako bi dovela šibenske tvrđave na njihov trenutni nivo, te kao budući cilj navela stvaranje održivog modela financiranja kulturnih baština s kojima JU Tvrđava kulture upravlja. G. Igor Čulig je podijelio svoja iskustva o tome kako Stari grad Dubovec na zanimljiv način privlači sve veći broj turista u grad Karlovac ali i pažnju lokalnih medija. G. Jakov Vetma govorio je o uspješnoj priči razvoja tvrđave Klis, njenom velikom značenju za samu općinu i njene građane te o važnosti ulaganja u kvalitetan kadar koji će raditi na upravljanju kulturnom baštinom. G. Ante Šimić opisao je svoje planove za daljnju obnovu i revitalizaciju tvrđave Knin, o važnosti promocija tvrđave kao ciljne destinacije za posjetioce a ne usputne stanice na putovanju.

Građani Knina imali su priliku na samom kraju panel rasprave uputiti svoja pitanja i nedoumice, te su kao bitne odrednice valorizacije kulturnom baštinom prepoznali potrebu za višom razinom uključivosti  za osobe s invaliditetom te  potrebu za jačanjem kapaciteta Kninskog muzeja tijekom procesa valorizacije i revitalizacije kninske tvrđave kao i važnost razvoja programa.

Edukacija je organizirana u sklopu projekta Grada Knina “Uređenje i opremanje interpretacijskog centra i vinoteke na tvrđavi” KK.08.2.1.09. 0014, sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj.