Kuća Velebita

Centar za posjetitelje u Krasnu

KLIJENT

JU NP Sjeverni Velebit

USLUGE

Dizajn, planiranje i projektiranje

VRIJEDNOST PROJEKTA

2.780.052,82 €

EU PROGRAM

Europski kohezijski fond

OPIS PROJEKTA

U Kući Velebita upoznat ćete se sa nemalim dijelom te raznolikosti – raznim kukcima i pticama, velikim zvijerima, endemičnim biljnim vrstama prilagođenima ekstremnim životnim uvjetima. No vrijednost ove planine nije samo u brojnosti biljnih, životinjskih i gljivljih vrsta već i u njezinoj krajobraznoj raznolikosti. Razlog tome su mnogobrojni površinski krški oblici – ponikve, grede, kukovi i škrape, samo su neki od njih. No priču kako su oni nastali saznajte u našoj Kući Velebita! No ono što je najvrijednije nalazi se zapravo u podzemlju i većini je posjetitelja nedostupno. To su naše duboke jame u kojima obitava čitav jedan posebni svijet specifične faune koja se morala prilagoditi životu u konstantnom mraku. I opet je čovjek taj kojeg je to podzemlje konstantno intrigiralo pa je počeo detaljnije istraživati mračni svijet koji nas još uvijek fascinira i iznenađuje ponekom novootkrivenom životinjskom vrstom. Na trenutak postanite speleolog i zajedno s nama istražite „Lukini jamu“ u Kući Velebita.