Sustav prezentacije za Muzejski centar Domovinskog rata, Vukovar

Interpretacijski totemi i ploče u Vukovaru

KLIJENT

MCDR Vukovar

USLUGE

Dizajn, planiranje i projektiranje

VRIJEDNOST PROJEKTA

15.926,74 €

FINANCIRANJE

MORH

OPIS PROJEKTA

Sustav prezentacije (interpretacijski totemi i ploče) vanjskog postava za Memorijalni centar Domovinskog rata u Vukovaru.