solarstvo

SEDAMSTO GODINA TRADICIJE : Stonske solane
||
Stonska solana prvi se put spominje 1333. godine kada Pelješac dolazi pod vlast Dubrovačke Republike. Izgrađena je na povoljnoj mikrolokaciji...
continue reading